Statistike

Rok realizacije narudžbine

Podaci na osnovu realizovanih narudžbina, odnosno prikazani rokovi su realni, a ne i deklarisani.

Proizvodi iz trenutne ponude


Proizvodi koji se nabavljaju po narudžbini

Detaljne informacije o rokovima i uslovima realizacije narudžbine se nalaze na stranici svakog proizvoda.

Blagovremenost realizacija narudžbina

Podaci pokazuju podudarnost roka deklarisanog na stranici sa stvarnim rokom realizacije narudžbine.

Proizvodi iz trenutne ponude


Proizvodi koji se nabavljaju po narudžbini

Imamo napredan, namenski sistem upravljanja skladištem koji je elektronski povezan sa našom internet stranicom i onlajn sistemima nekih naših dobavljača.

Blagovremeno smo realizovali 96.5% narudžbina iz trenutne ponude i 3.22% sa maksimalno jednodnevnim kašnjenjem.
U slučaju proizvoda koje smo nabavili individualno, blagovremeno smo realizovali 84.58% narudžbina i 9.69% sa maksimalno jednodnevnim kašnjenjem.

Bez komplikacija sa dostupnošću robe smo realizovali 99.92% narudžbina iz trenutne ponude i 98.24% narudžbina nabavljenih na zahtev. Jedva 0.04% narudžbina je poništeno zbog nedostatka robe i nedostatka alternativnih predloga.

Trenutnu ponudu čine proizvodi iz našeg skladišta u kom se sada nalazi 66827 artikala koji se mogu odmah poslati, kao i proizvodi iz skladišta dobavljača
sa kojima imamo integrisan informatički sistem i fiksni raspored dostava (skoro svaki dan), što zajedno sa našim skladištem daje70653 proizvoda u ponudi.

Narednih 21900 artikala su proizvodi koje nabavljamo po individualnoj narudžbini.

98.04% narudžbina se odnosi na proizvode iz trenutne ponude, a 1.96% proizvoda nabavljamo individualno.

Sada sarađujemo sa 157 dobavljača.


Podaci na osnovu generisanih onlajn statistika za period: 4.11.2022 - 5.12.2022.

*) Statistike ne uključuju narudžbine u kojima je za kašnjenje bio odgovoran kupac (molbe za promenu, odgođeno slanje pošiljke, kašnjenje pri uplati i sl.)
**) Narudžbine izvršene u danima koji su neradni ili kasno posle podne, posle našeg radnog vremena ili nakon vremena kada kuriri preuzimaju od nas
pošiljke i koje se šalju sledećeg dana, računaju se kao da su poslate istog dana.
***) Zbirni podaci za sve naše prodavnice. .