Da li je roba koja je prikazana na stranici zaista dostupna?

Obično da, ali osim robe koja je u trenutnoj prodaji, neke proizvode nabavljamo po individualnoj narudžbini. Čak i ako se roba nalazi neposredno u skladištu, pitanje da li ćemo poslati narudžbinu istog dana zavisi od mnogih drugih faktora, zato je od stanja na skladištu važnija informacija o predviđenom roku slanja pošiljke.
Na stranici svakog proizvoda se nalazi tabela sa detaljnim datumima realizacije narudžbine koji zavise od naručenog broja komada.
Tabela obuhvata stanje u skladištu, rezervacije robe za ostale narudžbine, raspored isporuka, vreme kada kuriri preuzimaju pošiljke i ostala pitanja.

Imamo napredan, namenski sistem upravljanja skladištem koji je elektronski povezan sa našom internet stranicom i onlajn sistemima nekih naših dobavljača.

Blagovremeno smo realizovali 100% narudžbina iz trenutne ponude i 0% sa maksimalno jednodnevnim kašnjenjem.
U slučaju proizvoda koje smo nabavili individualno, blagovremeno smo realizovali 100% narudžbina i 0% sa maksimalno jednodnevnim kašnjenjem.

Bez komplikacija sa dostupnošću robe smo realizovali 99.94% narudžbina iz trenutne ponude i 98.08% narudžbina nabavljenih na zahtev. Jedva 0.01% narudžbina je poništeno zbog nedostatka robe i nedostatka alternativnih predloga.

Trenutnu ponudu čine proizvodi iz našeg skladišta u kom se sada nalazi 77364 artikala koji se mogu odmah poslati, kao i proizvodi iz skladišta dobavljača
sa kojima imamo integrisan informatički sistem i fiksni raspored dostava (skoro svaki dan), što zajedno sa našim skladištem daje79846 proizvoda u ponudi.

Narednih 23992 artikala su proizvodi koje nabavljamo po individualnoj narudžbini.

97.93% narudžbina se odnosi na proizvode iz trenutne ponude, a 2.07% proizvoda nabavljamo individualno.

Sada sarađujemo sa 175 dobavljača.


Podaci na osnovu generisanih onlajn statistika za period: 2.5.2023 - 2.6.2023.


Upss.. twoja przeglądarka nie obsługuje canvas

Pogledajte više informacija i statistike o blagovremenosti realizacija narudžbina.

Nazad